Latest News

  • Auto...
  • Black Magic
  • Blue Coral
  • Gumout
  • Nu FInish
  • Rain-x
  • Scents
  • Slick 50

                                                                     

  МИК Трейдинг ЕООД е бенефициент по проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19" по процедура "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". Номер на процедура: BG16RFOP002-2.073. Регистрационен номер на проект: BG16RFOP002-2.073-22781-C01. Бюджет на проекта: 4667лв (ЕФРР: 3967лв / държавна помощ: 700лв). Продължителност на проекта: 28.09.2020г.-28.12.2020г.